Kako unaprediti produktivnost?

Kako unaprediti produktivnost?

Svaki dan susrećemo se sa izazovima u ličnom i profesionalnom životu. Dok rešimo jedne, drugi nas čekaju iza ćoška. U određenim momentima može biti teško ostati fokusiran i ostvariti svoje ciljeve. Zatim nam ponestaje snage na putu do ostvarenja naše vizije, motivacija varira i polako gubimo emocionalnu kontrolu. A nismo ni svesni da ako napravimo samo jedan mali korak napred, ostvarujemo sebe i sve ono o čemu smo sanjali.

Kritičan korak u KREIRANJU PROMENE jeste da shvatimo da stvari ne idu kako bi trebale i da jedan deo nas ispašta. Ukoliko nastavimo, guramo sve pod tepih, tonemo mentalno i fizički.

Produktivnost - Jovana Minic

Međutim kada shvatimo da zaista možemo više i bolje, potrebno da je da napravimo nekoliko sledećih koraka:

Promenimo uverenja koja nas vode na put do cilja

Sve ono što sebi govorimo da ne možemo, da nismo dovoljno dobri, da nismo sposobni – potrebno je preobličiti u unikatnu motivaciju sa potvrdnom rečenicom. Na primer : JA MOGU. JA HOĆU. JA ŽELIM. SAMO JA MOGU OSTVARITI SVOJE CILJEVE. Ovde bi bilo poželjno da dodate motivacionu izreku koja vam prija i stavite na neko vidno mesto.

Napravimo listu aktivnosti, događaja i ljudi koji nam nisu prijali u poslednjem periodu

Zašto je ovo bitno? Nakon izvesnog vremena svega nam se “nakupilo” i potrebna nam je promena. Jedan od najčešćih okidača u padu produktivnosti i kontroli emocija jeste naša najbliža okolina. Stoga dobro razmislite ko treba da se nađe na vašoj listi. Kada napravite listu od bar 5 situacija, aktivnosti i ljudi koji vam nisu prijali, napravite strategiju kako ćete da promenite ovo u vašem životu. Sa kim ćete se više družiti? Koje nove aktivnosti ćete implemenitrati u svoj život? Koga i šta ćete precrtati sa vaše liste zauvek jer to jednostavno više ne odgovara vama i vašoj ličnosti?

Produktivnost - Jovana Minic

Uvedimo fizičku aktivnost ili promenimo trenutnu – UM I TELO ČINE CELINU

To je princip koji nam govori da kada želimo promenu, naša mentalna efikasnost mora biti u skladu sa fizičkom. Kako bismo zaista postali top performeri potrebno je da krenemo sa fizičkom aktivnošću, da ih često menjamo ili rotiramo u zavisnosti od sopstvenih potreba. Ako se borite da unapredite svoju produktivnost, promenite aktivnost i krenite u napad.

Produktivnost - Jovana Minic

Uradimo samoevaluaciju naših veština i utvrdimo odakle treba da krenemo sa ličnim razvojem

Na obodima kruga navedite svoje veštine. Najbolje bi bilo da imate najmanje 4, a najviše 8, kako biste mogli izdvojiti najbitnije. Uradite evaluaciju vaših veština gde se trenutno nalazite na skali od 1 do 10. Na primer : Komunikacija 4, Pregovaranje 5, JavaScript 6… Zatim upišite na skali od 1 do 10 gde biste želeli da budete u narednih 6 meseci. Na primer: Komunikacija 7, Pregovaranje 8, JavaScript 7… Koja veština utiče na sve ostale? Odatle krenite sa razvojem i izlistajte 3 akciona koraka koja će vam pomoći da već od danas krenete da unapređujete tu veštinu.

Wheel of life - Jovana Minic

Održavanje fokusa

Na kraju radne nedelje napravite listu ciljeva koje želite da ostvarite u toku naredne nedelje. Trudite se da imate male ciljeve iz nekoliko sfera vašeg života kako biste održali zdrav fokus: biznis, zdravlje, lični razvoj, brak, prijatelji, itd… Ne optrećujte sebe velikim brojem ciljeva, dovoljan je samo jedan iz različitih sfera. Petak je odličan dan da analizirate njihovu ispunjenost. Nemojte da se optećujete procentima ili brojevima ispunjenosti, već ocenite vaš lični osećaj zadovoljstva u odnosu na određeni cilj. Na ovaj način kreiraćete ciljeve koji su vam emocionalno bitni i možete da rastete i razvijate se u nekoliko pravaca.

Kako vi unapređujete produktivnost?

Jovana