Uslovi korišćenja

Sav materijal na ovom veb sajtu (u daljem tekstu “Sajtu”) je autorsko delo Jovane Minić i zaštićeno je Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije. Zabranjeno je korišćenje sadržaja i/ili vizuelnih elemenata za sve druge potrebe, osim za potrebe edukacije korisnika.


Posebno je zabranjeno:
1. svaka radnja kojom se sadržaj Sajta čini dostupnim trećim licima, odnosno deli, slanjem elektronskim putem ili štampanjem, sa naknadom ili bez naknade, kao i svaka zloupotreba iste;
2. umnožavanje sadržaja sa Sajta, u celosti ili delimično, bilo kojim sredstvima, štampanjem, fotokopiranjem, fotografisanjem, snimanjem, smeštanjem na memoriju računara, laptopa, USB flesh-a, CD-a, eksternog hard diska, u bilo kom obliku, na bilo koji trajni ili privremeni, posredni ili neposredni način;
3. svako stavljanje u promet sadržaja sa Sajta, nuđenje na prodaju, prodajom ili drugim načinom prenosa svojine;
4. davanje originala ili umnoženih sadržaja sa Sajta u zakup, odnosno na korišćenje ograničeni vremenski period u svrhu ostvarivanja neposredne ili posredne imovinske koristi;
5. narušavanje integriteta sadržaja Sajta, odnosno zabranjene su dopune ili izmene istoga.

 

U slučaju povrede prava autora, obavestiće se nadležni organi i protiv prekršioca pokrenuti parnični postupak za utvrđenje i prestanak povrede i naknadu štete, kao i krivični postupak, uz angažovanje inspekcije.
Za sva pitanja i/ili nedoumice možete se obratiti autoru na mail: karijernifit@gmail.com

Svi tekstovi na sajtu – blogu predstavljaju autorsko delo Jovane Minić i zaštićeni su Zakonom o autorskim i srodnim pravima Republike Srbije.
Strogo je zabranjeno svako preuzimanje dela teksta ili kompletnog teksa BEZ pismene saglasnosti autora.
Zabranjeno je svako drugo raspolaganje predmetnim tekstovima BEZ pismene saglasnosti autora.
U slučaju povrede prava autora, obavestiće se nadležni organi i protiv prekršioca pokrenuti sudski parnični i krivični postupak.

 

 

KONTAKT PODACI:
Jovana Minić pr Karijerni fIT
PIB: 113552562
Email: karijernifit@gmail.com