MISTERIJA O MOTIVACIJI U KARIJERNOJ TRANZICIJI

cover za blogove

Društvene mreže i internet sadržaj su nam od početka pandemije na manje ili više suptilan način sugerisali da je poželjno da se pokrenemo, da budemo produktivni, motivisani za učenje i unapređenje različitih veština, da započnemo karijernu tranziciju u drugu industriju.  Do čega nas u većini slučajeva dovodi konstantno izlaganje ‘’motivacionom’’ sadržaju – do anksioznosti. Niko […]