MISTERIJA O MOTIVACIJI U KARIJERNOJ TRANZICIJI

Društvene mreže i internet sadržaj su nam od početka pandemije na manje ili više suptilan način sugerisali da je poželjno da se pokrenemo, da budemo produktivni, motivisani za učenje i unapređenje različitih veština, da započnemo karijernu tranziciju u drugu industriju. 

Do čega nas u većini slučajeva dovodi konstantno izlaganje ‘’motivacionom’’ sadržaju – do anksioznosti. Niko nam nije rekao da ne moramo biti najbolja verzija sebe i maksimalno efikasno iskoristiti vreme, jer moranje stvara pritisak, krivicu i lišava nas unutrašnje motivacije da nešto smisleno u nekom trenutku uradimo za sebe. 

Recimo u razmišljanju o karijernoj tranziciji kad smo zatrpani različitim sadržajima nismo u stanju da ih filtriramo brzinom kojom do nas dolaze, nego se samo osećamo preplavljeno i bespomoćno. 

Kako se efikasno suočiti sa anksioznošću izazvanom ‘’motivacionim’’ sadržajem?

1. Osvešćivanje

Pomažuće je da osvestimo da većina na društvenim mrežama sebe predstavlja u socijalno poželjnom svetlu. Odnosno, sve te grandiozne to-do liste i ciljeve vidimo kakvim drugi žele da ih vidimo – bez realističnih pozadinskih procesa: prepreka, grešaka, borbe s produktivnošću, motivacijom i stresom. Osvešćivanjem ćemo ublažiti pritisak i potrebu za poređenjem s drugima. Osvešćivanje će nam otvoriti oči u pogledu sopstvenih resursa kojima trenutno raspolažemo i šta od toga možemo da prenesemo u IT industriju.

2. Fokus na stvari koje možemo kontrolisati

Tek nakon prihvatanja možemo proaktivno raditi na pronalaženju za nas efikasne strategije suočavanja sa mišlju o promeni karijere. Pri pronalaženju strategije fokus bi trebalo staviti na stvari koje možemo kontrolisati, a to su naša perspektiva i ponašanje. Često je perspektiva zamagljena emocionalnom preplavljenošću, brigom o stvarima koje ne možemo kontrolisati, što nas blokira da racionalno razmislimo i preduzmemo realistične akcione korake u vidu odabira željene pozicije, pronalaska mentora ili adekvatnog sistema podrške.

Kažu da je motivacija kao kupanje, potrebno ju je praktikovati na dnevnom nivou, zapamti, dnevnom, sve više od toga je previše. 

Pronađi ono što TEBE pokreće.

Pronađi ono što TEBE privlači u IT.

Pronađi ono što TEBI odgovara u kontekstu željene pozicije.

Pronađi ono što TEBI daje autentičnost i dodatnu vrednost.

Pronađi svoju definiciju karijernog ispunjenja i uspeha!

Una Kasagić,

Biznis psiholog i karijerni coach