Jovana Minić

MISTERIJA O MOTIVACIJI U KARIJERNOJ TRANZICIJI

Društvene mreže i internet sadržaj su nam od početka pandemije na manje ili više suptilan način sugerisali da je poželjno da se pokrenemo, da budemo produktivni, motivisani za učenje i unapređenje različitih vještina, da započnemo karijernu tranziciju u drugu industriju. 

Do čega nas u većini slučajeva dovodi konstantno izlaganje ‘’motivacionom’’ sadržaju – do anksioznosti. Niko nam nije rekao da ne moramo biti najbolja verzija sebe i maksimalno efikasno iskoristiti vrijeme, jer moranje stvara pritisak, krivicu i lišava nas unutrašnje motivacije da nešto smisleno u nekom trenutku uradimo za sebe. 

Recimo u razmišljanju o karijernoj tranziciji kad smo zatrpani različitim sadržajima nismo u stanju da ih filtriramo brzinom kojom do nas dolaze, nego se samo osjećamo preplavljeno i bespomoćno. 

Kako se efikasno suočiti sa anksioznošću izazvanom ‘’motivacionim’’ sadržajem?

1. Osvještavanje

Pomažuće je da osvijestimo da većina na društvenim mrežama sebe predstavlja u socijalnom poželjnom svjetlu. Odnosno, sve te grandiozne to-do liste i ciljeve vidimo kakvim drugi žele da ih vidimo – bez realističnih pozadinskih procesa: prepreka, grešaka, borbe s produktivnošću, motivacijom i stresom. Osvještavanjem ćemo ublažiti pritisak i potrebu za poređenjem s drugima. Osvještavanje će nam otvoriti oči u pogledu sopstvenih resursa kojima trenutno raspolažemo i šta od toga možemo da prenesemo u IT industriju.

2. Fokus na stvari koje možemo kontrolisati

Tek nakon prihvatanja možemo proaktivno raditi na pronalaženju za nas efikasne strategije suočavanja sa mišlju o promjeni karijere. Pri pronalaženju strategije fokus bi trebalo staviti na stvari koje možemo kontrolisati, a to su naša perspektiva i ponašanje. Često je perspektiva zamagljena emocionalnom preplavljenošću, brigom o stvarima koje ne možemo kontrolisati, što nas blokira da racionalno razmislimo i preduzmemo realistične akcione korake u vidu odabira željene pozicije, pronalaska mentora ili adekvatnog sistema podrške.

Kažu da je motivacija kao kupanje, potrebno ju je praktikovati na dnevnom nivou, zapamti, dnevnom, sve više od toga je previše. 

Pronađi ono što TEBE pokreće.

Pronađi ono što TEBE privlači u IT.

Pronađi ono što TEBI odgovara u kontekstu željene pozicije.

Pronađi ono što TEBI daje autentičnost i dodatnu vrijednost.

Pronađi svoju definiciju karijernog ispunjenja i uspjeha!

Una Kasagić,

Biznis psiholog i karijerni coach

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.