PLATITI CENU STRESA IZAZVANOG NEZADOVOLJSTVOM ILI UĆI U KARIJERNU TRANZICIJU?

8

Svaki posao sadrži stresne aspekte, a svaka zaposlena osoba je u svom radnom veku osetila pritisak izazvan stresom na poslu. Sve počinje sa kratkoročnim pritiskom da ispoštujemo određeni rok ili izazovan zadatak, ali kad stres na radnom mestu postane hroničan i uzrokovan nezadovoljstvom, neizostavno ostavlja štetne posledice na fizičko i psihološko blagostanje. Nažalost, hroničan stres […]