KAKO SAOPŠTITI NAJBLIŽIMA DA SMO U KARIJERNOJ TRANZICIJI?

cover za blogove (2)

Sartre je jednom prilikom rekao da su pakao drugi ljudi.  Potraga za karijernim ispunjenjem i životnom svrhom može biti jako usamljena. Koji je sledeći korak? Šta te ispunjava? Kako da dođeš do toga?  Sve ovo treba da otkriješ i na tebi je odgovornost da omogućiš da se karijerna tranzicija desi.  Ali, nije ipak sve na […]