KAKAV TI JE MINDSET, TAKAV TI JE ŽIVOT

Kad nam je svakodnevni način funkcionisanja obojen rigidnim mindsetom verujemo da je većina naših mana, vrlina, sposobnosti i veština nepromenjiva. 

U rigidnom univerzumu inteligentni i ljudi sposobni da kreiraju rezultate su isključivo takvi rođeni i ako mi nismo među tim srećnicima, ništa po tom pitanju ne možemo uraditi. 

Preostaje nam samo da prihvatimo da smo takvi.

Možda nismo trenutno spremni za filozofsku debatu sa svojim mozgom da je vrlo malo izvesno da je situacija tako crno-bela, pa hajde prvo da prikupimo objektivne argumente.

Istraživanja su pokazala da postoji i druga strana medalje, odnosno da ne posmatraju svi sebe i svet oko sebe kroz prizmu rigidnog mindseta.

Druga strana medalje je razvojni ili agilni mindset, a oni koji sebe i svet oko sebe posmatraju kroz ovu prizmu veruju da svoje mane, vrline, sposobnosti i veštine možemo unaprediti ulaganjem truda i učenjem. Oni nisu fiksirani na navodno nepromenjiva obilježja ljudskih bića poput IQ-a, talenta za muziku, sport i sl., već fokus stavljaju na akciju, odnosno pronalaženje konkretnih načina za unapređenje veština. 

Agilni mindset definiše uspeh kroz ono što radiš, odnosno akcione korake koje preduzimaš i testiraš u realnosti

Agilni nasuprot rigidnom mindset

Ljudi s agilnim mindsetom su otvoreniji za nova iskustva, voljniji su da preuzimaju rizike i otporniji su na negativne posledice neuspeha

Ljude s rigidnim mindsetom zastrašuje pomisao na suočavanje s izazovom ili isprobavanje nečeg novog, jer svaki NEUSPEH DOŽIVLJAVAJU ZEMLJOTRESOM ZA SVOJ IDENTITET. 

Agilni mindset nudi mnogo fluidniji pristup gde je neuspeh prilika za dobijanje druge perspektive, te se kao rezultat javlja bolja kreativnost, preduzimljivost i uspeh.

Agilni mindset je moguće usvojiti, naučiti i razvijati! 

Proces razvoja agilnog mindseta počinje kritičkim preispitivanjem sopstvenih uverenja, pretpostavki i predrasuda prema sebi i svetu oko sebe.

Praktično to izgleda ovako…

Pomisli na jednu stvar koju ne voliš kod sebe. 

To može biti bilo šta iz tvog ličnog ili profesionalnog života. 

Npr. mislim da sam nesposobna da se zauzmem za sebe i da me zbog toga kolege redovno iskorištavaju (ovo je poruka rigidnog mindseta).

Hajde sad razmišljaj kroz prizmu agilnog mindseta –

npr. nisam nesposobna da se zauzmem za sebe nego sam trenutno u okruženju koje praktikuje naređivanje. Treba da poradim na unapređenju i uvežbavanju veština asertivne komunikacije.

Primeti kako je agilni mindset usmeren na kretanje unapred, odnosno na ono na šta konkretno možemo uticati da bi naše ponašanje bilo bolje. 

Npr. Koje akcione korake treba da preuzmem kako bih postepeno izgradila asertivnu komunikaciju i posledično naučila da se efikasnije zauzmem za sebe? I mali, jednostavni koraci se računaju!

Recimo, iskomuniciraću otvoreno kolegama da mi je dosadilo da na pauzi stalno idemo u isti restoran na doručak i predložiću da ove sedmice idemo u restoran u koji ja volim da idem!

Kad počneš da se doživljavaš kroz akumulaciju malih akcionih koraka, a ne spisak fiksnih karakteristika svet u tebi i oko tebe odjednom postaje prepun mogućnosti!

Agilni mindset ti omogućava da budeš glavna glumica u filmu o tvom životu!

Una Kasagić,

Psiholog & Agile Mindset Coach