MINDSET ZAOKRET U IT INDUSTRIJI U DOBA RECESIJE

Pandemija je normalizovala rad od kuće koji nam je pored različitih izazova pružio više dragocenog vremena da evaluiramo svoje karijerne ciljeve. Za mnoge od nas ovaj proces evaluacije je rezultirao odlukom da promenimo karijeru. 

Međutim, kao jedna od prepreka u tom iskoraku se pojavila priča o recesiji i da li je sad pravo vreme za promenu karijere?

Sindrom idealnog radnika

Termin potiče iz doba industrijske revolucije i podrazumeva sve nas koji smo počeli da radimo u ranom odraslom dobu i planiramo da radimo do penzije (cca 40 godina). 

Sve nas koji smo lojalni i posvećeni radu bez obzira šta se dešava na privatnom planu, odnosno u našim partnerskim i prijateljskim relacijama, porodici, s mentalnim i fizičkim zdravljem. Međutim, primećujemo porast svesti da živimo u 21. veku, u izazovnom vremenu pandemije i recesije i da možemo sebi da priznamo da nam se smučilo da radimo u okruženju koje od nas očekuje da budemo “idealan radnik”.

Well-being ili psihološko blagostanje

Iako stanje neizvesnosti ima mahom negativne posledice na naše mentalno zdravlje u kontekstu porasta brige, anksioznosti, stresa i depresije postoje i pozitivni aspekti. Postajemo svesniji važnosti mentalnog zdravlja, da na raspolaganju imamo samo sadašnjost i da ne postoji “pravo vreme” za donošenje odluka. Postajemo svesniji da možemo kontrolisati samo sopstvene reakcije, ali ne i situaciju u kojoj se nalazimo. Postajemo fokusiraniji na prilike, a ne na osećaj bespomoćnosti. 

Poslovi i način rada doživljavaju progresivne promene

Pandemija nam je pokazala da možemo efikasno raditi full remote, naročito u IT industriji, odnosno da smo produktivni i kad nam rad ne podrazumeva sedenje u kancelariji. Uz to, svetsko tržište rada je postalo pristupačnije, jer ako si profesionalac s određenim veštinama prilike možeš pronaći globalno iz udobnosti svog doma. Sama ideja da moramo ostati na trenutnom poslu i trpeti nezadovoljstvo, u pandemiji i recesiji više nije prihvatljiva.

Finansijska neizvesnost

Prva pomisao je da li to sebi možemo priuštiti, ali podaci kažu da kad bismo danas dali otkaz na trenutnom poslu, ne bismo se suočili sa težom finansijskom krizom. Da, odrekli bismo se privremeno nekih zadovoljstava, ali ne bismo bili u bezizlaznoj situaciji, imali bismo druge PRILIKE. Upravo te prilike zaslužuju aplauz i našu zahvalnost, jer zbog njih ne moramo godinama biti zaglavljeni na poslu na kom smo nezadovoljni.

Da li je karijerna tranzicija moguća u recesiji?

Prvo, nekoliko činjenica:

  • IT industrija je doživela skok u zapošljavanju od 50% između 2019. i 2022. godine i zahtevi za radnom snagom su i dalje veliki.
  • IT industrija je jedna od top industrija koje su otporne na recesiju i koja će nastaviti da se razvija i raste u narednoj deceniji.
  • IT industrija je već početkom pandemije, da bi uštedela, prešla na full remote rad, pa ima prednost u iskustvu da je takav način rada efikasan.

Drugo, da! Pravo vreme za karijernu tranziciju je kad god ti odlučiš da jeste. Međutim, iako ovo verovatno ne želiš da čuješ, ona se ne dešava preko noći. Ukoliko želiš da tvoja karijerna tranzicija bude ciljana, potrebno je uložiti vreme u proces i što prije ga započeti refleksijom i istraživanjem sebe, svojih želja i potreba. 

Una Kasagić,

Biznis psiholog i karijerni coach