ZAŠTO RADITI SA COACHEM MENTOROM U KARIJERNOJ TRANZICIJI?

Ko je coach mentor?

To je neko ko ti pomaže da razvijaš svoje veštine, donosiš bolje odluke, dobiješ drugačiju perspektivu na karijeru. Umesto da učiš putem pokušaja i pogrešaka, mentor je tu da ti ponudi pristup svom jedinstvenom znanju i iskustvu i na taj način omogući neke prečice u tvom profesionalnom razvoju. 

Benefiti coacha mentora u karijernoj tranziciji

  • Unapređenje veština: Dobijaš konkretno usmerenje i savetovanje kako možeš unaprediti veštine potrebne za željenu poziciju.
  • Networking community: Imaš priliku da se povežeš s community-jem ljudi u karijernoj tranziciji, da stekneš nove kontakte koji ti mogu biti značajni.
  • Rešavanje problema: Dobijaš iskustvo kako sa situacijama, preprekama, problemima koji ti nisu poznati ili u kojima ne vidiš rešenje. 
  • Prenošenje znanja: Dobijaš konkretno znanje, resurse i pristup istim kako bi ostvarila svoje karijerno ispunjenje.

Zašto je coaching mentorship u karijernoj tranziciji važan?

Pruža ti priliku da razviješ svoje veštine, da te izazove da razmišljaš drugačije, da budeš otvorenija za nova iskustva i različite perspektive, da budeš kompetentnija za željenu poziciju, da te pripremi za buduće prilike za profesionalni rast i razvoj.

Koje su moje odgovornosti kao nekoga kome treba coaching mentorship u karijernoj tranziciji?

Potrebno je da zajedno sa coachem mentorom prodiskutujem i uporedim očekivanja, razjasnim odgovornosti, način komunikacije, karijerne ciljeve i da tražim podršku kad naiđem na prepreke.

Za postizanje punog potencijala coaching mentorshipa:

  • Otvori se za feedback, čak i kad nije pozitivan
  • Nemoj se plašiti da tražiš savet, pitaš pitanje, ali isto tako da vežbaš veštinu aktivnog slušanja
  • Pokušaj da specifikuješ željenu poziciju

Imaj na umu da coach mentor ulaže vreme da ti pomogne i da te podrži u karijernoj tranziciji, ali je važno da i ti preduzmeš određene akcione korake u procesu kreiranja karijernog fita!

Una Kasagić,

Biznis psiholog i karijerni coach