7 NAJTRAŽENIJIH PRENOSIVIH VEŠTINA U IT-JU

Psihologija definiše veštine kao naučene ili stečene oblike ponašanja, odnosno mogućnost pojedinca da brzo i tačno izvršava radne zadatke.

Za sticanje neke veštine je važna motivacija, uvežbavanje i što češća upotreba u realnim radnim situacijama.

Prenosive veštine (soft veštine)  nisu vezane za specifično područje već se koriste na svim životnim poljima, privatno i poslovno. Kod prenosivih veština naglasak je na procesu, odnosno  načinu na koji nešto radimo.

Prenosive veštine za koje se predviđa da će biti tražene do 2025. godine zbog brzog razvoja tehnologija u IT industriji:

  1. Kompleksno rešavanje problema

U prevodu, veština da uočavamo poveznice između industrija i nudimo rešenja na specifične probleme i potrebe krajnjih korisnika. 

  1. Kritičko promišljanje i analiziranje

Ova veština podrazumeva objektivnu analizu problemske situacije i dolazak do logičnog rešenja.

  1. Kreativnost, originalnost i inicijativa

Skoro svaka lista veština i talenata za sledeću deceniju uključuje kreativno rešavanje problema ili veštinu da sagledamo problemske situacije iz više perspektiva i iznedrimo nova i efikasna rešenja. Ovu veštinu AI ne može (još uvek) oponašati.

  1. Aktivno učenje

Spremnost na konstatno fleksibilno, učenje u hodu, na učenje novih stvari, a ne robovanje kompleksnim veštinama i zastarelim šablonima.

  1. Emocionalna agilnost 

Jačati rezilijentnost i veštine adaptacije na okruženje koje se brzo menja, što znači prilagoditi emocionalnu reakciju na promene i neuspehe.

  1. Digitalna komunikacija

Razvoj tehnologije podrazumeva da smo up to date sa digitalnim komunikacionim alatima (društvene i poslovne mreže, Slack, Discord, Zoom, …), jer se kroz njih odvija promovisanje kompanijskog brenda, talent menadžment, deljenje ideja, primanje/davanje feedback-a ciljnoj grupi potencijalnih kupaca/zaposlenih, komunikacija s kolegama i klijentima.

  1. Nauči, ako ti više ne koristi odbaci i zameni novim znanjem

Utvrdi na čemu si sa hard i soft veštinama. Hard veštine uglavnom gube vrednost s protokom vremena, dolaskom novih tehnologija i trendova. Soft veštine su prenosive, pa identifikuj koje odgovaraju tvojoj željenoj poziciji i ima li mesta za unapređenje. Uči, adaptiraj se, rasti i razvijaj se.

Ukoliko želite da saznate kako identifikovati svoje prenosive veštine i kakve veze imaju sa željenom netehničkom pozicijom u IT-ju, poslušajte naš podcast:

Una Kasagić,

Biznis psiholog i karijerni coach